Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska poinformowała, że w czerwcu stany kont ubezpieczonych, zawierających składki na ubezpieczenie emerytalne, wzrosną o 5,41 procent.

– To wzrost kapitału emerytalnego na poziomie nienotowanym na żadnej lokacie. Żaden bank nie da nam tak korzystnych warunków – podkreśliła prof. Gertruda Uścińska.

Prezes ZUS zwróciła uwagę, że zapisane na kontach i subkontach w ZUS środki są podstawą do obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. Subkonta powstały po zmianach dotyczących OFE z 2014 roku. Trafiają tam środki z części składki emerytalnej (4,38 lub 7,3 proc.). Środki na subkoncie w ZUS – w odróżnieniu od konta podstawowego – są dziedziczone.

Wzrost na koncie emerytalnym
– W 2021 roku stany kont wzrosną o 5,41 procent, a stany subkont wzrosną o 5,23 procent. Przykładowo osobie, która na koniec stycznia bieżącego roku zgromadziła na koncie w ZUS 450 tysięcy złotych, dopiszemy w czerwcu bieżącego roku kwotę 24,3 tysiąca złotych. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tysięcy złotych w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan konta tej osoby zwiększy się o prawie 46 tysięcy złotych – wyjaśniła Uścińska.

Zaznaczyła, że ogłoszony wskaźnik waloryzacji składek dotyczy 2020 roku i jest on niższy niż w dwóch poprzednich latach z uwagi na epidemię COVID-19.

– Zależy on bowiem od tempa wzrostu przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne rok do roku, przy czym nie może być niższy od inflacji ani ujemny. Przypis składek emerytalnych w 2020 roku był wyższy niż rok wcześniej, ale z powodu szczególnej sytuacji gospodarczej w wyniku pandemii i obostrzeń sanitarnych – nie o tyle, co w poprzednich latach – wskazała prezes ZUS.

Zwróciła uwagę, że wskaźniki waloryzacji składek w ostatnich latach były bardzo wysokie i także pozwalały na pomnożenie kapitału emerytalnego na poziomie nienotowanym na żadnej lokacie. – W 2020 roku było to 8,94 procent, a rok wcześniej 9,20 procent – podkreśliła.

Nieco inaczej wylicza się waloryzację subkonta. – Waloryzujemy je zgodnie z przeciętnym wzrostem nominalnego PKB za ostatnie 5 lat. W tej sytuacji epidemia nie wpłynęła znacząco na przyrost stanu subkont Polaków. Dla przypomnienia rok temu wskaźnik wyniósł 5,73 procent, a dwa lata temu 5,01 procent – dodała szefowa ZUS.