Na koniec półrocza 2020 łączny zysk sektora bankowego wyniósł 3,96 mld zł i spadł o 47 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Jednocześnie 16 banków wykazało stratę. Drastycznie spada efektywność mierzona zwrotem z kapitału – podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Na koniec czerwca 2020 roku 16 banków (9 komercyjnych i 7 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 467,3 mln zł. Banki te miały około 7,4  proc. udziału w aktywach sektora – podała Komisja Nadzoru Finansowego. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 4 381,8 mln zł.

W efekcie, łączny wynik finansowy netto na koniec półrocza wyniósł 3,96 mld zł i był niższy o 3,6 mld zł (47,4 proc. r/r) od osiągniętego na koniec czerwca 2019 roku. Jednocześnie miesięczny wynik w samym czerwcu wyniósł 0,55 mld zł i był niższy od wyniku z maja o 0,48 mld zł.

Banki, które wykazały stratę mają 9,7 proc. udziału w całym portfelu należności od sektora niefinansowego oraz  7,1 proc. udział w portfelu depozytów.

Jednocześnie sytuacja kapitałowa sektora jest stabilna, łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) wynosi średnio 18,3 proc., a wskaźnik T1 wyniósł 16,3 proc.  Według stanu na koniec marca 2020 roku jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych – podała KNF w opublikowanej prezentacji.

Efektywność sektora mierzona zwrotem z kapitału (ROE) spadła w ciągu roku aż o 1,5 pkt. proc. do 4,9 proc. Tylko w czerwcu spadek wyniósł 0,58 pkt. proc.

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-mocny-spadek-zysku-sektora-bankowego,nId,4679141#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome