KONSUMENCKIE BADANIA GENETYCZNE

Aby odkryć pochodzenie etniczne, znaleźć członka rodziny lub poznać swoje predyspozycje do niektórych chorób genetycznych, miliony Europejczyków zamawiają testy DNA. Za pomocą prostej próbki śliny firmy mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Izraelu lub Europie...

Administracja bliżej cyfryzacji

Udział w postępowaniu administracyjnym przez internet, decyzja z kodem numerycznym zamiast podpisu – to rozwiązania, które znajdą zastosowanie w administracji publicznej. Ale tylko na czas walki z wirusem. Zmiany w k.p.a. wprowadzone zostały na mocy tzw. tarczy...